Ytterbium

grunnstoff med kjemisk symbol Yb og atomnummer 70

Ytterbium er eit grunnstoff med atomsymbol Yb, atomnummer 70 og atommasse 173,04. Det er eit lantanoid.

Særlege kjenneteikn endre

Ytterbium har tre allotrope former.

Fysiske eiganskapar endre

  • Smeltepunkt: 824 °C.
  • Kokepunkt: 1427 °C.
  • Densitet: 6,98 g/cm3.

Bruk endre

Ytterbium vert brukt i laserar.

Historie endre

Ytterbium vart oppdaga av Jean de Marignac i 1878, og er oppkalla etter den svenske funnstaden Ytterby gruva.

Førekomst endre

Ytterbium finst ikkje i fri form i naturen. Grunnstoffet finst saman med andre sjeldne jordartar i nokre mineral.

Bakgrunnsstoff endre