Yupik-språk

Yupik-språka er ei grein av den eskimoisk-aleutiske språkfamilien. Språka er i nær slekt med kvarandre, dei er: