Barndomsminne frå Nordland

(Omdirigert frå Å eg veit meg eit land)

Med den vaknande Vaar
Vert min Saknad so saar,
So mest graata eg kann.
Aa eg minnest, eg minnest so væl dette Land!

Avslutningslinene i Blix' «Barndomsminne»

«Barndomsminne (Frå Nordland)», med førstelina «Aa eg veit meg eit Land», er ein song skriven av Elias Blix. Diktet vart fyrste gongen publisert usignert i avisa Den 17de Mai 13. august 1896 og publisert i bokform for første gong i Elias Blix si Salmar og Songar i 1900.

Originalversjonen har åtte vers. Han er sidan trykt i mange songbøker, mellom anna i Mads Bergs Skulesongbok. Der er tonen ein norsk folketone som høver med versemålet slik songen opphavleg er skriven. Meir kjend er tonen som vart skriven av Adolf Thomsen i 1901, med dei kjende repetisjonane i omkvedet. Med denne tonen vert første verset av songen som er kalla «Nord-Noregs nasjonalsong» sungen før alle heimekampane til Fotballklubben Bodø/Glimt.[1]

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre

Fotnotar

endre