Asbjørn

mannsnamn
(Omdirigert frå Åsbjørn)

Asbjørn og Åsbjørn er mannsnamn som kjem frå norrønt Ásbjǫrn. Namnet er ei samansetting av dei to orda áss og bjǫrn. Áss er ein gud i norrøn mytologi, medan bjǫrn er den norrøne skrivemåten for dyret bjørn. Med eit slikt namn skulle beraren få eigenskapane og styrken til gudane og bjørnen.

Runestein i Östergötland reist av ein Torvida for fare Äskil og broren Asbjörn.
Foto: Harri Blomberg, 2007
Minnestein for Asbjørn Aavik i Lindesnes.
Foto: Rolf Steinar Bergli

Namnedagen til Asbjørn er 10. mai. Dei to namna Espen og Esben er variantar av Asbjørn.

Namneberarar endre

Bakgrunnsstoff endre