Örebro län

Örebro län er eit len i det midtre Sverige. Det grensar til lena Västra Götalands län, Värmlands län, Dalarnas län, Västmanlands län, Södermanlands län og Östergötlands län.

LandskapEndra

Örebro län er delt i mellom dei tre landskapa Närke, Västmanland og Värmland.

AdministrasjonEndra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

KjelderEndra