Opna hovudmenyen

LandskapEndra

Örebro län er delt i mellom dei tre landskapa Närke, Västmanland og Värmland.

AdministrasjonEndra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

KjelderEndra