Øvre Romerike tingrett

Øvre Romerike tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligg på Eidsvoll i Akershus fylke og dekkjer kommunane Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Nes. Domstolen består av sorenskrivar Randi Haukebø, tre dommarar og to–tre dommarfullmektigar.

Øvre Romerike tingrett held til i Eidsvoll tinghus.

Bakgrunnsstoff

endre