Øvre Stjørdal

tidlegare kommune i Nord-Trøndelag fylke i Noreg

Øvre Stjørdal er ein tidlegare kommune i Nord-Trøndelag fylke. Han bestod fram til 1. januar 1874 då kommunen blei delt i to: Hegra og Meråker kommunar.

Kommunen blei oppretta då Stjørdalen formannskapsdistrikt blei delt i Nedre og Øvre Stjørdal i 1850. Kommunen låg i Inntrøndelag, i søraustre enden av fylket, og grensa til Sverige i aust og Sør-Trøndelag, som då heitte Søndre Trondhjems amt, i sør.

Øvre Stjørdal prestegjeld

endre

Øvre Stjørdal er òg namnet på eit prestegjeld i Stjørdal prosti i Den norske kyrkja. Prestegjeldet femner same området som den gamle kommunen, det vil seie Hegra sokn i Stjørdal kommune og Meråker sokn som tilsvarar Meråker kommune.

Kyrkjer i Øvre Stjørdal prestegjeld

endre

Hegra sokn

endre

Meråker sokn

endre

Kjelder

endre