Øyfjorden

Wikimedia-fleirtydingsside

Øyfjorden er namnet på to fjordar i Noreg og det norske namnet på ein fjord på Island:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.