4 Vesta

Nest største asteroide i asteroidebeltet

4 Vesta (symbol: ⚶) er den nest mest massive lekamen i asteroidebeltet etter Ceres, med ein snittdiameter på omtrent 530 km, og utgjer sannsynlegvis 9 % av all masse i asteroidebeltet. Nokre forskarar meiner Vesta bør reknast som ein førplanet heller enn ein asteroide.[1][2]

4 Vesta ⚶

Vesta fotografert av romsonden Dawn
Oppdaging A
Oppdaga av Heinrich Wilhelm Olbers
Oppdaga dato 29. mars 1807
Alternative namn B
Kategori Hovudbeltet (Vestafamilien)
BaneelementC JPL
Epoke 14. juli 2004 (JD 2453200,5)
Solfjerne (aphel, Q) 384,689 mill. km (2,571 AE)
Solnære (perihel, q) 321,956 mill. km (2,152 AE)
Stor halvakse (a) 353,323 mill. km (2,362 AE)
Eksentrisitet (e) 0,089
Omløpsperiode (P) 1325,768 d (3,63 år)
Gjennomsnittleg banefart 19,38 km/s
Gjennomsnittleg anomali (M) 69,905°
Banehelling (i) 7,133°
Lengda til oppstigande knute ) 103,936°
Perihelargument (ω) 150,271°
Fysiske eigenskapar
Dimensjonar 468,3 km
Masse 2,701·1020 kg
Tettleik 5,0 g/cm³
Overflategravitasjon 0,30 m/s²
Unnsleppingsfart 0,39 km/s
Rotasjonsperiode 0,2226 d
Albedo 0,423
Spektralklasse V
Absolutt storleiksklasse: 3,20
Overflatetemperatur: ~162 K

Vesta miste rundt 1 % av massen under eit nedslag for mindre enn éin milliard år sidan. Mange fragment frå dette nedslaget har treft jorda som HED-meteorittar, ei rik kjelde til kunnskap om asteroiden. Vesta er den lysaste asteroiden, og den største avstanden frå sola er berre litt større enn snittavstanden til Ceres frå sola.

Romsonden Dawn gjekk eit bel i bane kring Vesta, før han reiste vidare til Ceres.

Snømann-kratera på Vesta

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  Denne astronomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.