Kubikkcentimeter (cm³) er ei volumeining basert på centimeter.

Ein kubikkcentimeter er volumet av ei kube der kvar side er ein centimeter lang. Altså: 1 kubikkcentimeter = 1 cm (x-retning) x 1 cm (y-retning) x 1 cm (z-retning) = 1 cm3

Kubikkcentimeter blir mellom anna brukt til å oppgje motorvolum, men elles blir eininga lite brukt. I staden bruker ein gjerne eininga milliliter, som er lik ein kubikkcentimeter.

1 cm³ er lik:

Motsett:

  • 1 mm³ = 0,001 cm³
  • 1 dm³ = 1 000 cm³
  • 1 m³ = 1 000 000 cm³

1 cm³ i høve til eininga liter er lik:

Motsett:

  • 1 milliliter = 1 cm³
  • 1 centiliter = 10 cm³
  • 1 desiliter = 100 cm³
  • 1 liter = 1000 cm³