A.P. Møller-Mærsk

Containerskipet Emma Mærsk, det nyaste skipet i Mærsk-flåta.

A.P. Møller-Mærsk A/S er eit internasjonalt danskeigd konsortium som driv innan ei rekkje område, i hovudsak transport. Internasjonalt er føretaket mest kjend som MAERSK, især shippingverksemda. Føretaket har røter attende til 1886, då kaptein Peter Mærsk-Møller kjøpte det første dampskipet sitt, S.S. Laura.

BakgrunnsstoffEndra