Abiotisk faktor

(Omdirigert frå Abiotisk)

Dei abiotiske faktorane innan biologi og økologi er dei faktorane som påverkar livsmiljøet til planter, og som ikkje direkte skuldast samhandlinga med andre levande organismar, men som skuldast ytre forhold.

Lystilhøve, temperatur, nedbør, vind og næringsstoffa i jorda er døme på abiotiske faktorar.


Kjelde: caplex.no

Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.