Adjektiv eller eigenskapsord er ein av dei tre sentrale ordklassene (dei to andre er verb og substantiv. I norsk er eit adjektiv eit leksem som kan uttrykkje dei grammatiske kategoriane genus (m liten, f. lita, n lite) og grad (liten, mindre, minst).

Prototypiske adjektiv refererer til kvalitetar, som søt eller blå.

Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.