Aerodynamikk er læra om strøyming i gassar. Feltet er nærskyld med hydrodynamikk. Aeronynamikk dannar grunnlaget for flyging med fartøy som er tyngre enn luft.

Farga røyk viser virvlane som oppstår over vingene på eit fly.

George Cayley bygde det fyrste glideflyet i 1804 og reknast som aerodynamikkens far, sjølv om Isaac Newton allereie på 1700-talet hadde utvikla ein teori om luftmotstand.

Sjå òg endre

Kjelder endre