Akutt lymfatisk leukemi

Akutt lymfatisk leukemi eller akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er ei form for kreft som råkar kvite blodkroppar. Det er altså ein blodsjukdom. Han er dødeleg utan behandling. Det er som regel born som blir råka. For nokre tiår sidan var det få born som overlevde, no (2006) er det over 80% som overlever.

Behandlinga er cellegift og stråling.

Bakgrunnsstoff

endre