Alfons Johansen

Alfons Johan Johansen (3. januar 189123. januar 1941) var ein pressemann frå Nes i Lødingen som representerte ArbeidarpartietStortinget 1928-30 og 1934-41.

Alfons Johansen
Fødd 3. januar 1891
Død

23. januar 1941 (50 år)

Yrke politikar, redaktør

Johansen var son til ein fiskar. Sjølv utdanna han seg til maskinist og var i to år skipsmaskinist, arbeidde så på Harstad mek. Verksted til 1923. Frå 1923 var han redaktør og forretningsførar i avisa Folkeviljen som kom ut i Harstad.

Johansen var medlem i Trondenes heradsstyre 1922-26, deretter varaordførar frå 1926 i det nyoppretta heradet Sandtorg. Ordførar i Sandtorg 1934-37. Hausten 1927 vart han vald til stortingsrepresentant frå Troms fylke for Arbeidarpartiet. Han lukkast ikkje verte attvald i 1930, men kom innatt på Tinget etter stortingsvalet 1933, attvald i 1936. Periodane 1928-30 og 1934-36 var han medlem i Militærkomiteen, frå 1937 sat han i Skog- og vassdragskomiteen.

Johan hadde ei rad tillitsverv. Mellom anna var styremedlem i Harstad hamnestyre, i Harstad og Troms fylkessjukehus, styreformann i Trondenes Kraftverk frå 1935, så vel som for avdelingskontoret til Hypotekbanken og Småbruk- og Boligbanken i Tromsø frå 1938, begge desse verva hadde han til døydde 50 år gammal.

KjelderEndra