Algar

omfangsrik gruppe av polyfyletiske, eukaryote, akvatiske og fotosyntetiske organismar, mellom dei tang

Algar er primært vasslevande, eukaryote organismar med fotosyntese. Til gruppa reknar me både eukaryote planteplankton og makroskopiske grupper som tang og tare; kort sagt alle fotosyntetiske eukaryotar som ikkje veks på land eller stammar frå landlevande stamformer. Dei fleste av desse høyrer til riket Protista. Blågrønalgar er såleis ikkje ekte algar, sidan dei er prokaryote bakteriar, og vert difor vanlegvis omtala som cyanobakteriar i dag.

Algevekst

Alginat vert utvunne av algar.

Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.