Eit amfotært stoff (frå gresk αμφοτέρως amphoteros «begge», «både») er eit stoff som har to komponentar eller kan opptre som to ulike komponentar. I kjemien vert amfotært mellom anna nytta om stoff som kan verka både som syre og base, til dømes vatn og aminosyrer.

Eksempel endre

Vatn og saltsyre:

H2O + HCl → H3O+ + Cl

Vatn og natriumhydroksid:

H2O + NH3 → NH4+ + OH