Ei aminosyre er ei organisk sambinding som inneheld ei aminogruppe (-NH2) og ei syregruppe (-COOH). Aminosyrer kan danna lange kjeder ved at aminogrupper reagerer med syregrupper. Dette vert kalla peptidbinding.

Innan biokjemi omtalar ein gjerne alfa-aminosyrer med det kortare namnet aminosyre. Alfa-aminosyrene har formel NH2-CHR-COOH der sidegruppa R kan variera. Desse er intermediat i stoffskiftet, og er spesielt byggesteinar i protein. Alfa-aminosyrene vert inndelte etter dei kjemiske eigenskapane til sidegruppene og korleis dei oppfører seg under fysiologiske forhold (37 °C, pH 7,4).

Generell struktur av alfa-amionsyrer:

 COOH
 |
H-C-R
 |
 NH2

Inndeling endre

Det er normalt 20 ulike aminosyre som inngår i protein. Av desse er 9 essensielle (må skaffast gjennom matinntak), medan 11 kan syntetiserast av kroppen. (Tala er ikkje absolutte, då syntesen av enkelte ikkje-essensielle aminosyrer er nært kopla til matinntaket av bestemte essensielle aminosyrer. Spesifikt vert tyrosin danna med utgangspunkt i fenylalanin, medan cystein krev metionin i syntesen. I tillegg er også glysin og arginin essensielle på vilkår.) Under fylgjer ei anna inndeling av aminosyrene, etter enkelte kjemiske eigenskapar:

Upolar, alifatisk R endre

 • Glysin (Gly): R = –H
 • Alanin (Ala): R = –CH3
 • Valin (Val): R = –CH(CH3)CH3
 • Leucin (Leu): R = –CH2CH(CH3)CH3
 • Isoleucin (Ile): R = –CH(CH3)CH2CH3
 • Prolin (Pro): R = –CH2CH2CH2βN    (syklisk med beta-nitrogenet som del av sykelen)

Upolar, aromatisk R endre

Polar, uladd R endre

 • Serin (Ser): R = –CH2OH
 • Treonin (Thr): R = –CH(OH)CH3
 • Cystein (Cys): R = –CH2SH
 • Metionin (Met): R = –CH2CH2SCH3
 • Asparagin (Asn): R = –CH2C(=O)NH2
 • Glutamin (Gln): R = –CH2CH2C(=O)NH2
 • Tyrosin (Tyr): R = –CH2–fenyl–para–OH    (der para tyder at OH sit på motsett side av fenylgruppa enn resten av molekylet)

Negativt ladd R (sur) endre

Positivt ladd R (basisk) endre

Hugsereglar endre

Dei hydrofobe aminosyrene: PROFET GAV LIM (prolin, fenylalanin, tryptofan, glysin, alanin, valin, leucin, isoleucin og - til ein viss grad - methionin).

Dei hydrofile aminosyrene: SCOTT HALL AGGA (serin, cystein, treonin, tyrosin, histidin, arginin, lysin, asparagin, aspartat, glutamin og glutamat).

Dei ikkje-essensielle aminosyrene: ACG pst... (alanin, arginin, asparagin, aspartat, cystein, glutamin, glutamat, glysin, prolin, serin, tyrosin).

  Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.