Eit anion er eit negativt lada ion, det vil seie at det er fleire elektron enn proton i partikkelen. Sjå også motsetnaden kation.

Døme på anion endre