Kation

eit positivt lada ion

Eit kation er eit positivt lada ion, det vil seie at det er fleire proton enn elektron i partikkelen. Ionet kan vera eit atom eller eit molekyl med færre elektron enn den nøytrale varianten av stoffet.

Ioneradiusen til eit kation er mindre enn atomradiusen til eit nøytralt atom av det same grunnstoffet.

Døme på kation

endre

Det er vanleg å skriva Fe+++ og Mg++ som Fe3+ og Mg2+

Sjå og

endre