Ein approksimant er ein språklyd som blir uttala med så veik innsnevring mellom to artikulatorar at det ikkje oppstår friksjon som kan høyrast. I fonemsystemet nedanfor står approksimantane på grøn bakgrunn:

Konsonantfonem i søraustlandsk
labial laminal apikal dorsal laryngal
ustemd plosiv p t ʈ k
stemd plosiv b d ɖ g
nasal m n ɳ ŋ
frikativ f s ʃ ç h
approksimant ʋ l ɭ j
flikk r
flapp ɽ