Opna hovudmenyen

Ein arbeidar er i politisk og vanleg språkbruk ein kroppsarbeidar. I den norske arbeidsmiljølova brukar ein omgrepet arbeidstakar om alle som utfører arbeid i annanmanns teneste, Ein arbeidstakar kan vere anten kroppsarbeidar eller funksjonær.

I eit kapitalistisk samfunn vert arbeidarane rekna til arbeidarklassen.

KjelderEndra