Yrke, erverv eller profesjon er eit arbeid ein person er trent i eller har som leveveg.[1] Innan dei fleste yrke treng ein ein viss grunnleggjande kompetanse og kunnskap.[2] Dette kan ein få gjennom teoretisk utdanning, praktisk opplæring eller erfaring. Nokre yrkestitlar kan også vera verna, slik at ein treng godkjenning eller løyve for å utføra dei. Yrket kan vera ein viktig del av identiteten og statusen til ein person.[2][3] Folk frå liknande yrkesgrupper kan slutta seg saman i fagforeiningar, laug og liknande.

Yrke kan klassifiserast på ulike måtar. Den internasjonale standarden ISCO-08, utarbeidd av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og tilpassa norske tilhøve av Statistisk Sentralbyrå, deler yrkeslivet inn i 10 hovudfelt:[2]

1. Leiarar
2. Akademiske yrke
3. Høgskuleyrke
4. Kontoryrke
5. Sal- og serviceyrke
6. Bønder, fiskarar mv.
7. Handverkarar
8. Prosess- og maskinoperatørar, transportarbeidarar mv.
9. Reinhaldarar, hjelpearbeidarar mv.
0. Militære yrke og uoppgitt

Kjelder

endre
  1. «Yrke», Store norske leksikon, 15. februar 2009, henta 11. mai 2016 
  2. 2,0 2,1 2,2 Marit Getz Wold, Inger Håland (28. februar 2011), «Yrke - et viktig kjennemerke i folks liv», Samfunnsspeilet 
  3. Mari Gisvold (05.01.2011), Kunnskap, makt og penger 

Bakgrunnsstoff

endre