Arendal prosti

Arendal prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Arendal. I geografisk utstrekking tilsvarar prostiet Arendal og Froland kommunar.

Arendal Trefoldighetskyrkje
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
Hisøy kyrkje
Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Arendal prostiEndra

Arendal kommuneEndra

Froland kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra