Arumensk er eit romansk språk som blir tala av arumenararBalkan. Det er hovudsakleg utbreidd i Hellas, der det har 200 000 talarar (to tredelar av alle språkbrukarane), men det finst også talarar i Albania (50 000), Romania (28 000), Serbia (15 000), Nord-Makedonia (8 500) og Bulgaria (4 700).

Arumensk
Makedon-armânâ, armãneashti, limba armãneascã
Klassifisering Indoeuropeisk
 Italisk
  Romansk
   Austromansk
    Arumensk
Bruk
Tala i  Hellas
 Albania
 Bulgaria
 Nord-Makedonia
 Romania
 Serbia
Område Balkan
Arumensktalande i alt 250 000 (1997)[1]
Skriftsystem Det latinske alfabetet
Språkkodar
ISO 639-2 rup
ISO 639-3 rup

Språket har mykje til felles med rumensk, særleg når det gjeld morfologi og syntaks, og har liknande ordforråd med latinsk opphav. Språk har likevel hatt ulike påverknader: Medan rumensk har hatt mykje kontakt med slaviske språk, har arumensk hovudsakleg blitt påverka av gresk. Det høyrer til den balkanske språkbunten.

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre
Fotnotar
  1. [1] Council of Europe 1997]