Arvelova seier korleis arv skal fordelast etter at nokon døyr, og er i dei fleste tilfelle den primære rettskjelda i arveretten. Den offisielle tittelen på lova er «Lov om arv m.m. av 3. mars 1972 nr. 5».

Ho seier mellom anna kven som har rett til å arva og kva og korleis ein kan testamentera vekk.

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre