For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Arv (fleirtyding).

Arv er noko som kan overførast mellom personar, typisk frå ein eldre generasjon til ein yngre, ofte ved dødsfall. I rettsleg forstand kan ein arva eigedom, titlar, fordringar og liknande etter visse fastlagde arvelovar eller gjennom testamentering. I daglegtale kan ein snakka om å arva ting om ein tek i bruk nokon andre har hatt, til dømes klede frå eldre søsken. I biologisk forstand kan ein arva eigenskapar gjennom arvestoff frå foreldre.

Ein som arvar noko, eller er forventa å arva noko frå andre, blir kalla arving.

Sjå òg endre

Kjelder endre

«arv» i Nynorskordboka.

Bakgrunnsstoff endre

  • Arv i Store Norske Leksikon