Ambigram av namnet Arvid

Arvid er eit mannsnamn som kjem frå norrønt Arnviðr, sett saman av orn, 'ørn', og viðr, 'skog'. Arve og Arnvid er nærskylde namn.

Arvid har namnedag den 1. april.

Namnet var mest brukt som døypenamn i Noreg på 1920- og 1930-talet. I 2009 var det 6 579 norske menn som heitte Arvid.

NamneberararEndra

KjelderEndra