Askjesundet bru

Askjesundet bru er ei bru som kryssar Askjesundet mellom øyane Mosterøy og Sokn i Stavanger kommune i Rogaland. Brua er ein del av europaveg 39. Den er 170 meter lang og blei opna i 1991.

Brua sett frå sørvest.
Foto: Jarle Vines