Lydlågnivågrensesnitt

(Omdirigert frå Audiolågnivågrensesnitt)

Lydlågnivågrensesnitt er systemprogramvare som handsamar lydkortdrivarar og presenterer eit programmeringsgrensesnitt til lydhandsamingsprogramvare på høgare nivå. Korleis slike frensesnitt er strukturerte avheng av operativsystemet. Mange operativsystem har meir enn eit lågnivå lydgrensensitt. Programvare på dette nivået køyrer i kjernemodus, men kan òg ha ein modul som køyrer i brukarmodus. Programmeringsgrensesnitt til dømes må kunna kallast opp av program som køyrer i brukarmodus.

ALSA er eit lydlågnivågrensesnitt med nokre modular som køyrer i kjerne- og andre som køyrer i brukarmodus.

Døme på lågnivågrensesnitt for lydhandsamingEndra

LinuxEndra

UNIXEndra

Mac OS XEndra

WindowsEndra