Avadhi er eit austleg indoarisk språk som ofte blir rekna som ein dialekt av hindi. Det er det største språket innan austleg hindi med om lag 2/3 av talarane.

Avadhi
Awadhi, kósáli, baisvárí, púrbí
Klassifisering: Indoeuropeisk
 indoiransk
  indoarisk
   austleg sentral sone
Bruk
Tala i: India, Nepal
Område: Awadhregionen i Uttar Pradesh
Avadhitalande i alt: 20 540 000 (1999)
Skriftsystem: Devanagari
Offisiell status
Offisielt språk i: India
Språkkodar
ISO 639-2: awa
ISO 639-3: awd

Avadhi var eit viktig indisk litteraturspråk før utviklinga av skriftleg hindustani, med eit høgdepunkt på 1500- og 1600-talet. Store diktarar som Tulsidas og Djajasi skreiv på avadhi.

Fonologi Endra

Den nest siste stavinga i eit ord har alltid kort vokal. Dette gjeld også i ei bøygd form av eit ord.

Morfologi Endra

Substantiv har genus i vestleg avadhi, men ikkje i austlege målføre. Adjektiv blir hovudsakleg ikkje bøygde, men kan ta -i i feminin i måla med genus.

Kjelder Endra