Banque de France er den franske sentralbanken, skipa som aksjeselskap og ordinær bank 18. januar 1800 av ei gruppe som representerte private bankar. Napoléon Bonaparte, som vart den fyrste aksjonæren i 1803 etter at Banque de France slo seg saman med Caisse des comptes courants (ein bank skipa i juni 1796), gav banken einerett til å gjeve ut pengesetlar for Paris, og i 1848 fekk banken monopol på å gjeve ut pengesetlar for heile landet. Med dette vart banken til landets sentralbank.

Banken vart gjort statleg (najonalisert) i 1945, og då styrt av eit råd (Conseil général) og leia av ein gouveneur. Maastricht-traktaten frå 1992, som mellom anna la eit formelt grunnlag for Den europeiske sentralbanken som vart skipa i Frankfurt i 1998, leia til at Banque de France vart gjort uavhengig av den franske regjeringa i 1993 med omsyn til å styre den nasjonale politikken på sitt område. I samband med at fellesvaluten euro skulle take til å gjelde frå 1. januar 1999, vart særs mykje av bankens gjeremål og styringsmakt ført over til Den europeiske sentralbanken i Frankfurt i 1998.