Barne- og familiedepartementet (1991–2005)

Barne- og familiedepartementet er eit tidlegare norsk departement.

Det vart oppretta frå 1. januar 1991 under Regjeringa Brundtland III. Det var for ein stor del basert på overføring av oppgåver frå Familie- og forbrukardepartementet som vart lagt ned 31. desember 1990.

Matz Sandman var den første statsråden i departementet. Han hadde då vore statsråd i Forbrukar- og familiedepartementet sidan 3. november 1990.

Departementet vart lagt ned den 31. desember 2005, under Regjeringa Stoltenberg II. Dåverande statsråd i departementet, Karita Bekkemellem, blei den første statsråden i det nyoppretta Barne- og likestillingsdepartementet.

Historie

endre

Departementet har fleire gongar skifta namn og delvis oppgåver.

Kjelder

endre