Regjeringa Brundtland III

Regjeringa Brundtland III vart utnemnd 3. november 1990 og sat til 25. oktober 1996.

Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet.


Statsminister

Utanriksminister

Statsråd i: Utanriksdepartementet Sjef for handels- og skipsfartssaker

Utanriksdepartementet Sjef for bistandssaker

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fiskeridepartementet

Sosialdepartementet

Sosial- og helsedepartementet

Samferdsledepartementet

Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Næringsdepartementet

Olje- og Energidepartementet

Nærings- og energidepartementet

Justis- og politidepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Administrasjonsdepartementet

Familie- og forbrukardepartementet

Barne- og familiedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Utdannings- og forskingsdepartementet

Kyrkje- og kulturdepartementet

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kulturdepartementet

Kjelder

endre

Gro Harlem Brundtland si tredje regjering hos Regjeringen.no, vitja 18. november 2009

Sjå også

endre