Barne-TV

(Omdirigert frå Barne-tv)

Barne-TV er ein norsk programtittel for fjernsynsprogram på NRK som primært rettar seg mot førskuleborn. Denne programtittelen vart brukt fyrste gongen i 1970. Trass i at førskuleborn er målgruppa, har omgrepet ofte blitt brukt i ei noko utvida form som også omfattar program for eldre born. Omgrepet «barne-TV» er på norsk dessutan blitt brukt om underhaldande eller belærande barneprogram på fjernsyn generelt.

Døme på barne-TVEndra

KjeldeEndra