Batsisk er eit språk som vert brukt blant folkegruppa batsarar i Kaukasus, som kallar språket batsba motjiti. Det er eit av nakh-språka i dei nordaust-kaukasiske språka. Det hadde 3 420 talarar i 2000.

Batsisk
batsba motjiti
Andre namn Batsbi, batsb, batsi, batsaw, tsova-tusj
Klassifisering nordaust-kaukasisk
 nakh
Bruk
Tala i Georgia
Batsisktalande i alt 3 420 (2000)
Språkkodar
ISO 639-3 bbl

Språket er berre eit talespråk, sidan bats-folka brukar georgisk som skriftspråk. Det er ikkje innbyrdes forståeleg med tsjetsjensk eller ingusjisk, som er dei to andre språka i nakh-familien.

Dei fleste batsiske talarane bur i landsbyen Zemo-Alvani i Kakheti-provinsen i Georgia, men det finst òg familiar som brukar batsisk i Tbilisi og andre større byar i Georgia.

Fonologi endre

Bats har eit vanleg femvokalsystem med kontrastiv lengde (bortsett frå u som ikkje har ei lang form). Batshar også diftongane ei, ui, oi, ai, ou, and au.[1] Alle vokalane og diftongane har også nasaliserte allofonar.

Fremre Bakre
Høg i, u
Midtre e [ɛ], o,
Låg a,

Konsonantar endre

bilabial alveolar post-
alveolar
palatal velar uvular fa-
ryngal
glottal
ej. ust. st. ej. ust. st. ej. ust. st. ej. ust. st. ej. ust. st. ej. ust. st. ej. ust. st. ej. ust. st.
Plosivar p b t d k g q ʔ
Affrikatar tsʼ ts dz tʃʼ
Frikativar f v s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h
Nasalar m n
Vibrantar r
Laterale approksimantar ɫ l
Sentrale approksimantar j

Grammatikk endre

Bats har 8 substantivklasser og verb-person-kongruens. Bats er eit ergativt språk.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre

  • HG1994