Begnavassdraget dekkjer eit areal på 4875 km² og er ein del av Drammensvassdraget. Hovudelva Begna er 213 km lang og har ein høgdeforskjel på ca. 1850 m. Begna renn i sørleg retning frå Filefjell, gjennom Valdres og innsjøane Vangsmjøsi, Slidrefjorden, Strondafjorden og Aurdalsfjorden, ned Begnadalen til Nes i Ådal og innsjøen Sperillen via Ådalselva og vidare ned til Hønefoss, der ho renn saman med Randselva og dannar Storelva som renn ut i Tyrifjorden. Derfrå renn vassdraget ut i Drammenselva. Normal vassføring ved utløpet av Sperillen er på 88 m3/s.

Ådalselva (Begna) i vårflaum ved Hønefossen
Foto: Tom Bjørnstad

Kraftverk i Begnavassdraget endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre