Bernt Bjelke Lund (19. desember 189816. september 1956) var ein norsk jurist frå Oslo, son til Jens Michael Lund.

Bernt Bjelke Lund vart cand.jur. i 1922 og var høgsterettsadvokat frå 1929. Under andre verdskrigen var han sjef for den juridiske avdelinga i Nortraship, fyrst stasjonert i London og sidan i New York. Jamsides var han formann 1940-42 i den norske krigsretten i Storbritannia og medlem 1940-43 i representantskapet i Noregs Bank. I 1945-46 redigerte han 'Norsk Retstidende'. Frå 1946 var han direktør i Skibsfartens Arbeidsgiverforening og frå 1948 i Norges Rederiforbund.

Lund gav ut boka Boikottdomstolens dommer 1933-38.

KjelderEndra

Norsk Allkunnebok. VIII. bandet. 1957