Skolebibliotek

Skolebibliotek er bibliotek eller boksamlingar på skolar og i læringsinstitusjoner. Skolebiblioteka i Noreg vert drivne av skolane sjølve.

Skolebiblioteket ved den historiske Shizutani-skolen, Japans eldste offentlege skole.

Kvaliteten på skolebiblioteka varierer såleis mykje i Noreg. Vanlegvis er lærarar, eventuelt med tilleggsutdanning, hovudansvarlege for skolebiblioteka. Kring 10 % av dei bibliotekansvarlege i grunnskolen og 50 % i vidaregående skole har bibliotekarutdanning.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra