Biletkunst

(Omdirigert frå Biletkunstnar)

Biletkunst viser til kunstformer som på eitt eller anna vis dannar eit bilete for tilskodaren. Gamle slike kunstformer er målarkunst, teikning og grafikk, medan fotografi, film og graffiti er blitt kalla biletkunst i nyare tid.

Biletkunst av Line With.

Ulike former for biletkunst

endre