Eit biletpunkt er det reelle eller virtuelle attforeiningspunktet som oppstår når ein avgrensa strålebunt frå eit objektpunkt vert broten og/eller reflektert i eit optisk system. Biletpunktet for eit uendeleg fjernt objektpunkt på aksen til systemet vert kalla brennpunktet til systemet.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre