Blømingsfestivalen

Blømingsfestivalen er ein årviss festival som finn stad i mai på campingplassen Hardangertun i Kinsarvik i Ullensvang. Festivalen har vorte arrangert sidan 1991. Namnet blømingsfestivalen kjem av at han finn stad midt i blømingstida for dei mange frukttrea i Ullensvang.

Festivalen er fyrst og fremst ein festival for folkemusikk og gamaldans. Kvart år samlast mange orkester for å tevla om å verta "Vestlandets beste gamaldansorkester."

KjelderEndra