Brakvatn er nemninga på ei blanding av saltvatn og ferskvatn. Ein finn denne typen vatn særleg i kystområde, der ferskvatn frå elvar blander seg med sjøvatn. Ein reknar vatn som brakkvatn når det har eit saltinnhald på mellom 0,5 og 35 promille.

Spire Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.