Burfjord er ei bygd og administrasjonssenter i Kvænangen kommune i Troms. Bygda ligg inst i Burfjorden, som er ein austleg arm av Kvænangsfjorden, nært E 6 som går mot Alta.

Bygda har bank, bensinstasjon, sjukestove, gjestgjevari og utsal for samisk husflid. Det er samband med båt til øyane og dei veglause grendene i Kvænangen.

KjelderEndra