Bymål er tradisjonelt sett dialekten som vert snakka i ein norsk by. Ein motsats er bygdemål, dialektar tala på landsbygda. Bymål kan ofte vera knytt til eit standardmål, anten som modell for standardtalemål i eit land, eller eit skriftspråk. I Noreg var til dømes fleire bymål prega av danna daglegtale, og ligg i dag nærare bokmål enn bygdemål i same område. «Bymål» kan dermed også visa til tale som ligg nær bokmål eller riksmål.

Døme på bymål

endre

Kjelder

endre
  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.