Byparken i Bergen

Byparken er ein park i Bergen sentrum som ligg ved Lille Lungegårdsvannet og Festplassen på han eine sidan, og Ole Bulls Plass på den andre. Han utgjer dermed kjernen i ein sentral akse i byen, som går mellom Bergen Offentlege Bibliotek på han eine sida, og Den Nationale Scene på den andre sida. Midt i parken står Musikkpaviljongen frå 1889.

Byparken i Bergen med Musikkpaviljongen.

Byparken terminalBybanen i Bergen ligg i Byparken.

Bybanen i Bergen endre