Bysykkel

Bysykkel er eit omgrep for syklar som er til utleige i byar. I Noreg er det to løysingar som blir bruka mot kundene. Den eine er automatisk utleige som krever eit abonnement betalt i forvegen. Byar som Oslo har denne løysinga. Den andre er å leige ut syklane på betjente stader. Bysyklane i Tønsberg er eit døme på dette.

Bysyklar i Stockholm.

Byar i Noreg med bysyklarEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra