CPT-teoremet er eit fundamentalt teorem i kvantefeltteori, som seier at alle kreftene i naturen er uendra ved samtidig ombytte av partikkel med antipartikkel. CPT er ein kombinasjon av tre diskrete transformasjonar, ladningskonjugasjon, speglingstransformasjon og tidsreversering. Det vart først besvist av G. Lüders,[1] W. Pauli[2] and J. Bell[3] då dei arbeidde med lagrangsk feltteori.

Kjelder Endra

  1. G. Lüders, Math. Fysik. Medd. Kgl. Danske Akad. Ved. Volume 28, 1954, p. 5.
  2. W. Pauli, in W. Pauli, ed., Niels Bohr and the Development of Physics (McGraw-Hill, New York, 1955).
  3. J.S. Bell, Birmingham University thesis (1954).