Carl Michelet

norsk politikar

Carl Johan Michelet (25. juli 182630. januar 1902) var ein norsk jurist, embetsmann og politikar, medlem av Høgre.

Carl Michelet
Carl Johan Michelet.jpg
Fødd25. juli 1826
Blaker skanse
Død30. januar 1902 (75 år)
Statsborgar avNoreg
PartiHøgre
Yrkepolitikar, advokat
Utdanna vedUniversitetet i Oslo

Michelet var fødd på Blaker skanse i Aurskog, der faren hans var offiser. Sjølv vart han student 1843 og tok juridisk embetseksamen 1849. Sidan var han i sju år advokatfullmektig, før han frå 1856 var overrettssakførar i Kristiania. Han var politimeister i Kristiania 1863-70, gjekk av etter ein strid med stiftamtmann Arntzen. Politimeister på ny 1877-82. I 1882 vart han utnemnd til amtmann for Jarlsberg og Larviks amt, eit embete han styrte til han døydde.

Michelet var med i formannskapet i Kristiania frå 1862, ordførar 1866-68. Sidan var han medlem av bystyret fram til 1882. Han var medlem av dei kongelege kommisjonar om politiet i Kristiania 1864, og to år seinare om dei kommunale oppgåvene i hovudstaden.

Michelet var stortingsmann for Jarlsberg og Larvik amt i 1886-91 og 1895-1901. I si fyrste periode, 1886-88, var han medlem av konstitusjonskomiteen, 1888 formann. Han var formann i landbrukskomiteen 1891-93 og i næringskomiteen frå 1895 til 1901. Perioden 1895-97 var han elles medlem av Lagtinget, medlem av valkomiteen 1895-1901. Grunna sjukdom var han permittert frå Stortinget frå 12. april 1898 og resten av valperioden. Han møtte på ny i 1901, vart atter permittert den 20. november.

Michelet vart tildelt ei rekke ordenar, mellom anna storkors av St. Olavs Orden i 1901. Han døydde vinteren 1902 i Kristiania.

KjelderEndra

  • Lindstøl, Tallak:Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania, 1914
  • Johnsen, Oscar Albert: Sem og Slagen. En bygdebok, Tønsberg, 1945–48

LitteraturEndra

  • S. H. Finne-Grønn: Slegten Michelet. 1919